Kanser nedeniyle hayatını kaybeden sevgili üyemiz
İlyas Bal adına
18.09.2011 tarihinde
yaş grupları turnuvası yaptık.
Turnuvada ve ödül
töreninde
İlyas Bal'ın akrabaları da hazır bulundu.


Gruplar 30-49
Gruplar 50-59
Gruplar 60+

Şampiyonluk 30-49
Teselli 30-49
Şampiyonluk 50-59
Teselli 50-59